เข้าร่วมโครงการ Genius The Idol

ในการรณรงค์ของ The Genius Idol ซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงอุตสาหกรรมแป้ง Sacha Inchi ได้รับคำชมมากมายและทำให้ Shalom Health Company เป็นอันดับสองในการรณรงค์ครั้งนี้ !!