งานมหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้า

บริษัทชาโลมเฮลท์ ได้เข้าร่วมงานมหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าคุณภาพจังหวัดชลบุรี วันที่ 21- 25 กุมภาพันธ์ 2561