ผลงานวิจัยจากต่างประเทศ

Sacha Inchi Oils (น้ำมันถั่วดาวอินคา) อุดมไปด้วยโอเมก้า 3 โอเมก้า 6 และ โอเมก้า 9 และ Vitamin A, E จากผลงานของนักวิจัย คุณสมบัติของโอเมก้า 3 ในน้ำมันโอเมก้าจากถั่วดาวอินคา จะเข้าไปละลายไขมันที่อุดตันในเส้นเลือดทำให้ลดความดันโลหิตสูงและช่วยสร้างอินซูลินในเลือดทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวานลดลงและบรรเทาอาการปวดข้อปวดเข่าปวดหัวไมเกรน ลดความเครียดทำให้นอนหลับสบายผลิตด้วยเทคโนโลยีสกัดเย็นที่ทันสมัยผ่านการตรวจสอบส่วนผสม ไม่มีสารอันตราย

น้ำมันโอเมก้า จากถั่วอินคาได้รับรางวัลเหรียญทองในระดับระหว่างประเทศ “รางวัลน้ำมันที่สามารถเป็นอาหารของโลก” WORLD FOOD AWARD ปี 2004 และ 2006 สองปีซ้อนและรางวัลนวัตกรรมขั้นสูง TOPINNOVATIONS ประเทศเยอรมนีปี 2005 งานวิจัยของต่างประเทศที่กล่าวถึงความลับของถั่วอินคาที่เกี่ยวกับโรคเบาหวาน และโรคความดันสูง

  1. ชื่อเรื่อง: แหล่งที่มาของเมล็ดกรดไขมันไม่อิ่มตัว tocopherols phytosterols สารประกอบฟีนอลและสารต้านอนุมูลอิสระ

(A seed source of polyunsaturated fatty acids tocopherols phytosterols phenolic compounds and antioxidant capacity)

ผู้เขียน: RosanaChirinos , GledyZuloeta , Romina Pedreschi , Eric Mignolet ,Yvan Larondelle,David campos

ประเทศผู้วิจัย: เปรู เบลเยี่ยม เนเธอแลนด์

ชื่อวารสาร: Food Chemistry

วันเดือนปี ที่ตีพิมพ์: ฉบับที่ 141 (ปี2013) หน้า 1732 – 1739

สาระสำคัญ: เมล็ดถั่วอินคา หรือ Sacha มีปริมาณกรดไขมันที่พบในทุกสายพันธุ์ (โอเมก้า 3, 12.8 – 16.0 กรัม / 100 กรัมเมล็ด) ตามด้วยไลโนเลอิก (L) กรดไขมัน (โอเมก้า 6, 12.4 – 14.1 กรัม / 100กรัมเมล็ด) และความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระและ lipophilic อยู่ระหว่าง 64.6 – 80 มิลลิกรัม  ผลการศึกษาพบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ(p<0.05) เมื่อเปรียบเทียบความสามารถต้านอนุมูลอิสระและสารอาหารจากพืชอื่น ๆ ที่ได้รับการประเมินและสรุปว่าเมล็ดถั่วอินคาเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของการส่งเสริมสุขภาพ

  1. ชื่อเรื่อง: ลักษณะและการตรวจสอบแหล่งที่มาของกรดไขมัน โอเมก้า 3 จากน้ำมันถั่วอินคา

(Characterization and authentication of a novel vegetable source of omega-3 fatty acids, sachainchi (Plukenetiavolubilis L.) oil)

ผู้เขียน: Natalie E. Maurer, Beatriz Hatta-Sakoda, Gloria Pascual-Chagman, Luis E. RodriguezSaona

ประเทศผู้วิจัย: สหรัฐอเมริกา และ เปรู

ชื่อวารสาร : Food Chemistry

วันเดือนปี ที่ตีพิมพ์: ฉบับที่ 134 ลำดับที่ 2 ปี 2012 หน้าที่ 1173 – 1180

สาระสำคัญ: การบริโภคของกรดไขมันโอเมก้า 3 ไม่ว่าจะเป็นจากน้ำมันปลาหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสามารถป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด การหาแหล่งที่มาที่ยั่งยืนจากพืชที่มีโอเมก้า 3 มีความจำเป็น น้ำมันถั่วอินคาได้รับการทดสอบและอ้างอิง โดยสเปกตรัมจากอุปกรณ์อินฟราเรด ช่วยให้ตรวจองค์ประกอบของกรดไขมันและการต้านทานต่อการเกิดออกซิเดชันน้ำมันถั่วอินคาที่ทดสอบได้ พบว่ามีความเสถียรต่อการเกิดออกซิเดชัน (กลิ่นหืนและปริมาณไขมันโอเมก้า 3 ลดลง) จึงเป็นน้ำมันที่ส่งผลดีต่อสุขภาพโดยตรง

  1. ชื่อเรื่อง: Effect of Sacha Inchi oil on the lipid profile of patients with hypolipoproteinemia

(ผลของน้ำมันถั้วอินคาในระดับไขมันในเลือดของผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวาน)

ผู้เขียน : Fausto Garmendia , Rosa Pando, Gerardo Ronceros

ประเทศผู้วิจัย เปรู และ สเปน

ชื่อวารสาร : Revista Peruana de Medicina Experimental y SaludPublica

วันเดือนปี ที่ตีพิมพ์

สาระสำคัญ : งานวิจัยนี้ได้ทดลองการศึกษาแบบเปิดเพื่อให้ทราบผลปริมาณที่มีประสิทธิภาพและของน้ำมันถั่วอินคาที่มีผลต่อระดับของไขมันในเลือดสูงของผู้ป่วยทุกวัย อายุ 35-75 ปี จำนวน 24 วัน คอลเลสเตอรอลรวม (TC), HDL, ไตรกลีเซอไรด์ (TG), กลูโคส (G) กรดไขมัน (NEFA) และอินซูลิน(I) ระดับในเลือด พบว่าน้ำมันถั่วอินคาสามารถเพิ่มระดับอินซูลิน น้ำมันถั่วอินคามีประโยชน์ในการลดระดับไขมันและคอลเรสเตอรอลในเลือดของผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันผิดปกติ

  1. ชื่อเรื่อง: องค์ประกอบทางเคมีของถั่วอินคาและไขมันที่ได้

(Chemical composition of Sacha Inchi seeds and characteristics of their lipid fraction)

ผู้เขียน: Luis Felipe Gutiérrez, Lina María Rosada, Álvaro Jiménez

ประเทศผู้วิจัย: โคลัมเบีย

ชื่อวารสาร: Grasas y Aceites

วันเดือนปีที่ตีพิมพ์: ฉบับที่ 6 ลำดับที่ 1 (ปี2011)

สาระสำคัญ: เมล็ดของถั่วอินคาเมื่อนำมาวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของ พบว่าอุดมไปด้วยน้ำมัน (41.4%) และโปรตีน (24.7%) โพแทสเซียม (5,563.5 ppm) แมกนีเซียม (3,210 ppm) และแคลเซียม (2,406 ppm) การวิเคราะห์กรดไขมันพบว่ามีโอเมก้า 3 (50.8%) และโอเมก้า 6 (33.4%) ผลของงานวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าถั่วอินคาเป็นพืชใหม่ที่มีความสำคัญกับการใช้งานในอุตสาหกรรมอาหารและยา

  1. ชื่อเรื่อง: ศึกษาแบบสุ่ม double-blind ความปลอดภัย และประสิทธิภาพของการบริโภคน้ำมันถั่วอินคาในผู้ใหญ่

(A randomized, double-blind placebo controlled study on acceptability, safety and efficacy of oral administration of Sacha Inchi oil in adult)

ผู้เขียน: Gonzales GF, Gonzales C.

ประเทศผู้วิจัย: เปรู

ชื่อวารสาร: Food and Chemical Toxicology

วันเดือนปีที่ตีพิมพ์: ฉบับที่ 65 ปี 2014 หน้าที่ 168 – 176

สาระสำคัญ: ได้มีการศึกษาบริโภคน้ำมันถั่วอินคาที่อุดมไปด้วยกรดโอเมก้า 3 และน้ำมันดอกทานตะวันโดยการให้กลุ่มตัวอย่างทดสอบวัยผู้ใหญ่ 1,224 คน แบบไม่ทราบชนิดของน้ำมัน กลุ่มที่บริโภคน้ำมันดาวอินคาได้ทำประเมินโดยการยอมรับและผลข้างเคียงของการบริโภคน้ำมันทั้งสองจากการติดตามผลเป็นระยะเวลาต่อเนื่องสี่เดือน พบว่าน้ำมันถั่วอินคามีกลุ่มตัวอย่างเกิดผลที่ดีในสัปดาห์ที่ 1 (37.5%) และในสัปดาห์ที่ 6 มีการยอมรับเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ 81.25 – 93.75% ระดับคอเลสเตอรอลและความดันโลหิตก็ลดลงด้วยน้ำมันถั่วอินคา (P <0.05) HDL สูงขึ้น จากงานวิจัยนี้สรุปได้ว่าน้ำมันถั่วอินคาที่มีการบริโภคได้รับผลตอบรับที่ดีหลังจากรับประทานในสัปดาห์ที่ 1 ของการบริโภคและมีความปลอดภัยในการบริโภค