ถั่วดาวอินคา คืออะไร ?

ในป่าดงดิบอเมซอนในเปรูมันได้รับการปลูกฝังโดยคนพื้นเมืองมาหลายศตวรรษและจะเติบโตในสภาพอากาศที่อบอุ่นถึงระดับความสูง 1,700 เมตร (5,500 ฟุต) ตราบใดที่มีน้ำและการระบายน้ำที่ดีอย่างต่อเนื่อง มันจะเติบโตได้ดีขึ้นในดินที่เป็นกรดและที่ราบลุ่มน้ำที่อยู่ใกล้กับแม่น้ำ