กรดไขมันโอเมกา-3

กรดไขมันโอเมกา-3 (ω-3 หรือ omega-3) ซึ่งเป็นโครงสร้างไขมันสำคัญในสมองและจอประสาทตา

ดร.อลัน ไรอัน จาก มาร์เท็ค ไบโอไซน์ส (Martek Biosciences) จะนำเสนอผลของการบริโภคกรดไขมันโอเมกา-3 ในเด็กอายุ 4 ขวบ ที่มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดี ซึ่งแสดงให้เห็นว่ายิ่งมีระดับกรดไขมันโอเมกา-3 ในเลือดมากเท่าใด เด็กก็จะทำแบบทดสอบด้านการรับรู้ได้ดีเท่านั้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่าควรมีการผสมกรดไขมันโอเมกา-3 ในอาหารสำหรับเด็ก กรดไขมันโอเมกา-3 พบได้ในไขมันปลา แต่ผู้เชี่ยวชาญมากมายแนะนำว่าสตรีและเด็กควรบริโภคไขมันปลาในปริมาณจำกัด[1]

กรดไขมันโอเมกา-3 เป็นกลุ่มของกรดไขมันชนิดที่ไม่อิ่มตัวสูง เป็นหนึ่งในกรดไขมันจำเป็น (Essential Fatty acid) ที่ร่างกายมนุษย์ขาดไม่ได้ ซึ่งในสูตรโครงสร้างโมเลกุลจะมีพันธะคู่อยู่ไม่น้อยกว่า 3 แห่ง โดยพันธะคู่แรกจะอยู่ที่ตำแหน่งของคาร์บอนตัวที่ 3 นับจากปลายโมเลกุลด้านที่มีกลุ่มเมธิล (methyl group) เข้าไป ส่วนพันธะคู่ต่อไปจะอยู่ตรงตำแหน่งคาร์บอนถัดไปครั้งละ 3 ตำแหน่ง สารสำคัญในตัวมันมี 2 ตัว คือ Eicosopentaenoic (EPA) และ Docosahexaenoic (DHA)

กรดไขมันโอเมกา-3 มีบทบาทสำคัญต่อโครงสร้างและการทำงานของสมอง ตับ และระบบประสาทเกี่ยวกับการพัฒนาเรียนรู้ รวมทั้งเกี่ยวกับเรตินาในการมองเห็น นอกจากนี้ยังมีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อโภชนาการและสุขภาพของคนเรา เช่น ช่วยลดระดับโคเลสเตอรอล และไตรเอธิลกลีเซอรอล (triethylglycerol) ในพลาสมา ควบคุมระดับไลโปโปรตีน (lipoprotien) และมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบและหน้าที่ของเกล็ดเลือด จึงมีแนวโน้มก่อให้เกิดผลดีในการลดอันตรายของโรคทางเดินหายใจ โรคไขมันในเส้นเลือด โรคหัวใจและโรคซึมเศร้า

กรดไขมันโอเมกา-3 มีหลายชนิด ตารางต่อไปนี้เป็นกรดไขมันที่สามารถพบได้ในธรรมชาติ

ชื่อสามัญชื่อลิพิดชื่อเคมี
n/a16:3 (n−3)allcis-7,10,13-hexadecatrienoic acid
α-Linolenic acid (ALA)18:3 (n−3)allcis-9,12,15-octadecatrienoic acid
Stearidonic acid (STD)18:4 (n−3)allcis-6,9,12,15-octadecatetraenoic acid
Eicosatrienoic acid (ETE)20:3 (n−3)allcis-11,14,17-eicosatrienoic acid
Eicosatetraenoic acid (ETA)20:4 (n−3)allcis-8,11,14,17-eicosatetraenoic acid
Eicosapentaenoic acid (EPA)20:5 (n−3)allcis-5,8,11,14,17-eicosapentaenoic acid
Docosapentaenoic acid (DPA),
Clupanodonic acid
22:5 (n−3)allcis-7,10,13,16,19-docosapentaenoic acid
Docosahexaenoic acid (DHA)22:6 (n−3)allcis-4,7,10,13,16,19-docosahexaenoic acid
Tetracosapentaenoic acid24:5 (n−3)allcis-9,12,15,18,21-docosahexaenoic acid
Tetracosahexaenoic acid (Nisinic acid)24:6 (n−3)allcis-6,9,12,15,18,21-tetracosenoic acid

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี